Velkommen til Østfold Kutips & Gjerdeforretning

Om Østfold kutips 

Om oss (mal)

Hei, om du søker etter gjerder, har du kommet riktig - Velkommen! Jeg har drevet Østfold Kutips & Gjerdeforretning siden 1995 og det startet altså med tips om kuer. Jeg har vært husdyrmann hele livet – dernest bonde, praktiker og etter hvert landbrukslærer. Jeg er idealistisk på det at jeg arbeider for at beiteressursen skal tas i bruk til beste for kulturlandskapet og matproduksjonen framfor at kulturlandskapet skal fortsette å gro igjen.

Agenda for Kutips er landbruksgjerder, kan  hende med rovviltavvisende gjerder som spesiale.  Jeg leverer videre vanlige husdyrgjerder,  viltgjerder i forhold til beskyttelse av frukt og grønt mot rådyr og elg -  og det blir en del hagegjerder. 

Jeg er en faghandel som formidler produktkunnskap om alle deler til et gjerde fra idéer og ønsker - til gjerdet er på plass. Bak dette ligger et langtids utviklingsarbeid på produkt og metode som er basert på både kundenes og mine egne idéer og ønsker om løsninger.

AKTUELT NÅ: Grunnet tørken som var, vil mange bruke alternative arealer til beite. Til dette har jeg flertråds seksjonsgjerder og  6-tråds beredskapsgjerder som er godkjent og som bør få tørkestøtte. Ta kontatk!

Kikk gjerne litt rundt på hjemmesiden eller ta kontakt med det samme for å få tilbakemelding på ditt prosjekt. For vanlig handel; utlevering etter avtale.

For større prosjekter er det vanligste forholdet mellom kunden og meg: Forespørsel – plan – evt søknad om finansiering og respons av denne – leveranse og gjennomføring etter avtale – fakturering – oppgjør – avslutning og evaluering etter evt godkjenning. Og det er summen i bånn som teller når prosessen er gjort ferdig fra A til Å.

I landbruksmangfoldet, så er det en rekke forespørsler etter gjerder til sitt formål. Jeg har nok levert gjerder til de aller fleste formål der dyr skal være på innsiden og utsiden av gjerdet i forhold hva som skal vernes. Jeg har alle produkter som trengs til gjerdet og jeg lager sjøl det som ikke er i vanlig handel. Nødvendig monteringsverktøy er til kundens disposisjon til lån og leie.

Alle priser oppgis eks mva opplastet her. Frakter avtales nærmere. Oppgjør i småbeløp er kontant eller vipps, alltid mot kvittering. Faktura er per 8 dager fra fakturadato. Evt henstand må bli etter avtale. Jeg kan finne på å sjekke kreditt i offentlig registre.  

Kontakt

907 62 240
Slituveien 38, 1860 TRØGSTAD
Orgnr 974 445 905

Planlegging

Her skal alt på bordet, lista er så lang at den må vi rett og slett ta sammen, kunden og jeg. Det som jeg gjør, er å ta kontakt etter forespørsel og diskutere opplegg og driftsplan, se på kartinntegningene og sidekart for å få oversikt over utfordringer og vanskelighetsgrad og hvordan det kan løses    

Les mer ...

Produkter

Marked og lagersituasjonen nå:  Fjoråret ga prisøkninger og litt varemangel. Det er grei tilgang på  varer nå. Her i gården har vi ikke fulgt med alle prishoppene som har vært. Jeg aner nok en svak nedgang på stålprodukter. Når det gjelder stolper, vil det vise seg, men jeg har greit med stolper på lager. 

Som før, bestilling bør skje i så god tid som mulig og nøyaktig prissetting blir ved ordrebekreftelse.

Montering og gjennomføring av gjerdearbeidene

Det viser seg alltid at den som har tatt tak i en utfordring sjøl, er den som mestrer bruken best, er mest fornøyd og har best økonomi i gjerdeholdet. Og den som tar seg tid til å lære seg alle sider ved å sette opp et gjerde, blir fort mye flinkere enn proffene og sparer utrolig mye penger. Motsatt vil de som setter andre til å gjøre jobben, være mindre forutseende på hva som er viktig å ta tak i på tilsyns- og vedlikeholdsbiten for å forstå og opprettholde gjerdets funksjoner til enhver tid. 

Tjenester og produkter

Stolper, ståltråd og netting

Kvalitet er nøkkelordet her. Stolpene er dreid runde og er typisk seinvokst-nordiske. De er impregnert etter NTR klasse A som er for stolpevirke i jord. Merk at de aktive stoffene per nå, som er Tanalith og Wolmanith skal inn i tørt furuvirke i gitt mengde i et trykkammer.

Les mer ...

Gjerdeapparater, jording og rekvisita

Jeg forhandler Gallagher gjerdeapparater og har sertifisering for de største apparatene i markedet. Jordingsanleggene og lynavleder må settes etter plan på hvert sted. Av rekvisita, er det et vell av produkter med minimum fem typer isolatorer, kabling, koblinger, strammere, avlasting. 

Det er mange som med god grunn spør om jording. Vanligvis er det enkelt å lage et jordingsanlegg, men er det dårlig gjerdespenning, har jordinga et forbedringspotensial som kan være greit å ta ut. Spør!

Spesialprodukter

I verkstedet produserer jeg slikt som enten ikke er handelsvare ellers og slikt som jeg ikke mener holder kvalitet. Det kan være terminalpåler til beredskapsgjerder, jordingsspyd, lynavledere og løsninger for å feste stolper i fjell og ureine masser. 

Beslag, porter og grinder

Dette er trivselsprodukter til dem som vil ha det pent i tunet og landskapet – jeg lager stål og treporter, det er noen eksempler i bildene. 

Les mer ...

Utleie av verktøy

Jeg lager også mesteparten av gjerdeverktøyet sjøl, sånn som nettingstrammere, nettingvogner og slengser, trådvinner, stolpeslagere og de mer kompliserte boreriggene. De enkleste tingene er for utlån til anlegget (men jeg skal ha det igjen!) 

Håndholdt og maskinbårent boreutstyr er for leie, det samme med motor-stolpehammer (Honda) og krampepistol. Fjellboremaskinen vil jeg helst betjene sjøl, jeg har slitt ut tre av dem og de må brukes av kjentfolk.

Multiversitetet i Østfold

Multiversitetet i Østfold

Jeg har tatt tak i undervisningsbiten i nok et morsomt firmanavn: I dette foretaket tilbyr jeg kurs, undervisning til naturbrukslinjer og oppfølging av enkeltkunder i rovviltproblematikk. Det siste har de siste åra vært støttet av Statsforvalteren med konfliktdempende midler, sånn at det som jeg har gjort overfor de aktuelle kundene ikke har vært fakturert. Men det er ikke gitt at jeg får midler framover, derfor har jeg satt en pris på utredning og veiledning til kunde under punktet om planlegging. 

Nyheter og aktuelt

Søknadsfristen for forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen.

Søknadsfristen er 15. februar.  For Viken-området er dette søknadsfristen for forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen. Den kommer greit opp ved å skrive «soknadssenter» på vanlig googlesøk, deretter «forebyggende tiltak mot rovviltskader osv og deretter innlogging. 

Les mer ...

Vern mot rovdyr

Det har vær mye fokus på rovdyr vs bufe og jeg er kanskje den privatpersonen i landet som har holdt på lengst og mest med ulv. Uansett, så utviklet jeg tidlig de robuste rovviltavvisende gjerdene som enkelt fortalt er avskrekkende på rovdyr når de får bruke sin logiske jakt- og vandringsadferd, undersøke et gjerde med god strøm og ta skrekken av det. Ikke dermed sagt at dette nødvendigvis er enkelt.

Les mer ...